Firma, to nejsou jen moderní stroje a špičkové produkty, na těch správných lidech záleží zrovna tak. Jen silná firma se silnou firemní kulturou a lidmi, kteří ví, kam směřují, může být silným parťákem světových leaderů oboru.

Své o tom ví náš ředitel Robert Zatloukal, kterého v pracovním i osobním životě výrazně ovlivnila osobnost Tomáše Bati. Zlínského vizionáře, který svým nadčasovým řízením předběhl dobu v mnoha směrech.

Ve druhé části našeho rozhovoru jsme si s Robertem povídali mj. o změnách na trhu práce, důležitosti seberozvoje, přínosu neuroleadershipu, nových majitelích i o dalším směřování celé firmy…

Téma lidských zdrojů je v dnešní době velmi aktuální. Jak vnímáte změny na trhu práce?

Myslím, že se trh práce úplně překlopil. Když jsme začínali v devadesátých letech, mohli jsme vzít do výroby v uvozovkách kohokoli. Lidé pocházeli z fabrik, měli výrobní povědomí, nebylo těžké sehnat operátora.

Dnes se situace dramaticky změnila, firmy musely převzít zodpovědnost za výchovu pracovníků a jejich péči. I my jsme pochopili, že trh práce nám nedá to, co potřebujeme, proto jsme plynule přešli a přecházíme z péče a výchovy k sebe řízenému rozvoji spolupracovníků.

„Vytváříme pro to vhodné pracovní prostředí, nabízíme různé typy osobního rozvoje, takže pokud člověk sám chce, má možnost u nás na své pozici růst.“

Robert Zatloukal, generální ředitel Promens Zlín

Tady nacházím jistou paralelu s přístupem Tomáše Bati – vychovat člověka, investovat do něj a tím akcelerovat jeho rozvoj s vědomím, že on pak tuto investici firmě vrátí. Inspirovali jste se tímto jeho přístupem?

Systém řízení Tomáše Bati i včetně pohledu na práci s lidmi předběhl dobu o 100 let. Jeho myšlenky jsou dnes pouze podpořené vědeckými poznatky a mají různé názvy. Motivující je pro nás Tomáš Baťa i v tom, že už před sto lety dokázal věci, o které se dnes snažíme.

Pro nás v Promensu je tak odkaz Tomáše Bati nejen inspirací, ale také velkou mentální oporou. Když víme, s jakými těžkostmi se ve své době Baťa potýkal a dokázal je překonat, pak nevidíme důvod, proč bychom se v současnosti měli vzdávat.

Snažíte se šířit tyto myšlenky také mezi zaměstnance? Jsou pro ně zajímavé?

Když jsem Baťu „potkal“ v devadesátých letech, oslovoval mě hlavně jeho systém, jak řídit firmu a vydělávat peníze. Později jsem pochopil, že firma není jen o mašinách, ale zejména o budování podniku jako sociálního systému. Tehdy jsem se dostal k Baťovi jakoby z druhé strany.

A vnímám, že je mojí rolí zprostředkovat našim lidem, aby se od něj mohli učit sami, aby si v tolika myšlenkách mohl každý najít něco pro sebe. Proto chodí naši zaměstnanci na pravidelné tematické přednášky do Baťovy vily, což jim umožňuje propojit Baťovy nestárnoucí myšlenky s něčím praktickým pro svůj život.

Baťova filozofie má těch myšlenek a přístupů nespočet a neznám nikoho z účastníků, kdo by si něco užitečného neodnesl. Navíc paní Gabriela Končitíková, která přednášky připravuje a vede, umí témata skvěle podat a dokáže posluchače nadchnout.

A která z Baťových myšlenek oslovuje nejvíc přímo Vás?

Je jich celá řada, ale v poslední době je pro mě nejsilnější: „Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe.“ Nejsilnější ne ve smyslu, že by to bylo nové, ale v tom, že jsem k tomuto poznání přišel sám a propojil si to právě s Baťou. A myslím, že je toto téma, tato myšlenka nyní velmi aktuální.

Dnešní společnost totiž funguje převážně tak, že se lidé nejdřív snaží vyřešit všechno ostatní a až nakonec se vrací k sobě.

Jste interním nositelem firemní kultury. Jak často se potkáváte se zaměstnanci? Jste pro ně dosažitelný?

Jak kdy. Dříve jsem mezi ně chodíval hodně, nyní se přiznávám, že chodím méně. Nejsilnější propojení jsme měli asi ještě před Covidem, kdy jsem je jako lektor programu FranklinCovey interně školil. Dvakrát do měsíce jsem s nimi trávil tři dny času mimo firmu, mohli jsme se tak kromě semináře samotného poznat přes řadu témat, ať už firemních či osobních.

„Plánujeme nově zajistit semináře i pro naše operátory, abychom mohli začít společně pracovat s naší firemní kulturou. Chystáme je na příští rok a já se na to moc těším.“

Robert Zatloukal, generální ředitel Promens Zlín

Právě semináře a téma firemní kultury mi nabízí asi nejvyšší kvalitu kontaktu s pracovníky.

Čemu se v současné době hlavně věnujete?

Zejména transformaci firmy. Proběhly u nás vlastnické změny, nový vlastník dal plnou důvěru managementu, ale tato důvěra musí být pochopitelně podpořená čísly. Dnes dotahujeme infrastrukturu, což je především dostavba fabriky tady v průmyslové zóně.

V novém výrobním závodě Zlín2 probíhá broušení, lakování a kompletace montážních celků. Zázemí zde má také expedice. Aktuálně probíhá výstavba ve třetí lodi této haly, kde bude výroba technologií RIM. Tímto řešením významně zkrátíme časy pro interní logistiku.

Také nastavujeme firmu na růst, tedy celý její hodnototvorný řetězec včetně obchodníků, projekťáků, konstruktérů, technologů a dalších.

Prioritou je teď pro mě procesní nastavení firmy nejen na to, abychom byli spolehliví dodavatelé, ale abychom dokázali v horizontu 2-3 let generovat odpovídající růst tržeb.

Novým majitelem je česká společnost ARX Equity Partners, což znamená český kapitál. Jakou informaci to vysílá do trhu?

Já bych neviděl rozdíl v tom, zda je to český nebo zahraniční kapitál, ale to, co fond očekává a jak se chová. V Promens Zlín je to nastavené tak, že fond je připravený financovat stavbu a rozvojové potřeby firmy, na druhé straně očekává dohodnuté výsledky. A odpovědnost za ně, pochopitelně za jistých podmínek, svěřuje managementu.

To je výjimečná šance pro naše lidi chopit se příležitosti, protože se jim nabízí zcela mimořádná možnost uspět. Je to jen o tom, kolik je kdo schopný a ochotný unést zodpovědnosti. Každý může něco dokázat, když se postaví a s odhodláním jde takzvaně do toho.

Jak se tato vlastnická změna prakticky dotkne zákazníka?

Právě pro naše zákazníky je ta změna pozitivní. Pravda, mohla by u nich vzniknout obava, že nejsme tak velcí, v tak velké skupině… Ale prakticky to znamená, že jsme akčnější a rychlejší v rozhodovacích procesech a celkově transparentnější. Můžeme pevně stát za tím, co řekneme.

Vystřídalo se zde více vlastníků, ale všichni vždy svěřili firmu vašemu managementu. Čím myslíte, že jste si tuto důvěru zasloužili?

Řekl bych, že taková důvěra má mnoho podob. Kdybych ji rozdělil, tak v první řadě jsme vždy splnili, co jsme slíbili. Dalším klíčem k důvěře byly výsledky a charakter firmy. Měli jsme historii, vykazovali jsme postupný, ale trvalý růst, předvedli určitý typ chování v dobách krize.

Byli jsme tak z pohledu klienta jasní, pevní, měli jsme svůj záměr, svou strategii… Naši lidé dokázali v každém období přijít s něčím novým, firmu posunout. A ještě jeden prvek tady určitě sehrál roli, a to, že jsme byli otevření novým věcem a ochotní se učit. Každý vlastník přinesl něco nového a myslím, že jsme se dokázali od všech něco naučit.

Například díky RPC Group jsme dotáhli bezpečnost na výjimečnou úroveň, Polimoonu zase vděčíme za zvýšení produktivity ve výrobě… Zkrátka vlastník, ať už kterýkoli, se choval jako finanční investor, díval se na nás z pohledu investice a návratnosti, a viděl, že fungujeme.

Co přesně představuje firemní kulturu Promens Zlín, jaké jsou její základní pilíře?

Firemní kultura zjednodušeně znamená, jak se lidé v praxi chovají. Jejími pilíři jsou hodnoty firmy, my se zde opíráme zejména o Franklina Coveyho a Tomáše Baťu.

Firemní kultura se opírá také o vědecké poznatky, to znamená koučovací kulturu, nebo chcete-li neuroleadership, čili o pochopení vlastního chování v různých situacích. A dalším pilířem je neuroplasticita, tedy porozumění, že každý může změnit sebe samého, pokud bude chtít.

Firemní kultura stojí v neposlední řadě i na konceptu řízení, na principu trvale se zlepšujícího se podniku, což je v praxi propojení klasického způsobu řízení Balanced Scorecard s těmi prvky, které jsem teď jmenoval.

Tím se dosáhne vytvoření Demingova kolečka, jeho cyklu, jenž se neustále točí a rozvíjí lidi a firmu.

Které tři věci Vám osobně dělají největší radost, které se podle Vás za těch 30 let povedly a jste na ně pyšný?

Dělá mi radost, že jsme z nuly a vlastním poctivým úsilím dokázali vybudovat firmu, která dává permanentně práci lidem, která se k nim slušně chová a chová se slušně také k okolí.

Když se tak člověk ohlédne zpátky, má pocit, že je něčím užitečný i lidem a světu, nejen zákazníkovi.

Také mi dělá radost, že má firma perspektivu, a že pokud zvládneme období dalších dvou, tří let, tak firma může jet dál, klidně i beze mě. A tato perspektiva je budovaná nejen na výsledcích, ale i na lidském faktoru, jenž se podařilo propojit s technickými věcmi.

Zároveň mě těší sledovat, že se věci hýbou, že něco roste. Že jsem dokázal vytvořit prostředí, ve kterém se myšlenkám i lidem daří.

Mám radost, když se naši lidé rozvíjí, když je to baví a dokážou něco vytvořit.

Pro dobrou práci je potřeba kvalitní odpočinek. Odkud čerpáte svou radost, odhodlání, inspiraci?

Zdrojem energie je pro mě dělat věci, které mají smysl. Radost mám, když vidím, jak něco roste, když vidím lidi, že je to, co dělají, baví. Inspirace je všude kolem nás, pokud ji člověk dokáže vnímat. My jsme začali s Franklinem Coveym, pak Neuroleadershipem Davida Rocka reprezentovaným v Česku Vladimírem Tukou, následně filozofií firmy Baťa.

Teď doplňujeme inspiraci programem Search Inside Yoursef. Inspirací je pro mě i moje žena Eva, která mě přivedla k řadě nových aktivit, např. ke cvičení Cchi-kung, ale hlavně na cestu k sobě samému, kde postupně nacházím to, co skutečně potřebuji.

Vlastně je to pořád stejné, začít u sebe.

Děkujeme za rozhovor.

První část rozhovoru s ředitelem Promens Zlín Robertem Zatloukalem jsme zveřejnili v aktualitě 30 let Promens Zlín: Mám naplňující pocit, že jsme vytvořili prostředí, ve kterém se daří lidem i firmě.