Projekty

Zavedení flexibilní a diverzitní pracovní kultury ve společnosti Promens Zlín a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.03.01.02/00/22_012/0002651

Cílem projektu je během doby realizace projektu (24 měsíců) zavedení pracovní kultury vstřícné k potřebám zaměstnanců umožňující sladit jejich pracovní a osobní život u zaměstnavatele Promens Zlín a.s. prostřednictvím implementace opatření z oblasti flexibility, a vytvoření příhodných podmínek k dosažení rozmanitého a efektivně fungujícího kolektivu.

Doba realizace projektu: 1.8.2023-31.7.2025

Celková výše projektu: 6 103 557,50 Kč

Příspěvek Unie: 4 683 564,86 Kč

Vlastní zdroj financování: 1 419 992,64 Kč

Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou zaměstnanci společnosti Promens Zlín.

Klíčové aktivity:
KA 1 – Prvotní fáze – potřebnost změny, nastavení konceptu, příprava žádosti o dotaci
KA 2 – Zavádění flexibilní a genderově diverzitní pracovní kultury – zpracování analýz výchozího stavu
KA 3 – Zavádění flexibilní a genderově diverzitní pracovní kultury – tvorby strategií
KA 4 – Zavádění flexibilní a genderově diverzitní pracovní kultury – implementace opatření v oblasti flexibility a diverzity
KA 5 – Zavádění flexibilní a genderově diverzitní pracovní kultury – průběžné a závěrečné vyhodnocení strategií

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jak se u nás pracuje?

Jak se pracuje v Promensu?

➔ Máte hlavu otevřenou?
➔ Máte chuť na sobě pracovat?
➔ Proč pracujeme pro nejlepší?

Chci vědět víc!

x