Nový rok 2024 a nové výzvy jsou před námi!

Dovolte nám při této příležitosti poděkovat

  • našim spolupracovníkům za jejich výkony, díky vám můžeme plnit požadavky našich zákazníků,
  • našim zákazníkům děkujeme za projekty, které nás posouvají dál a upevňují naše vztahy a dosavadní spolupráci,
  • a také našim dodavatelům za jejich skvělou spolupráci.

Děkujeme za všechny výzvy, které jsme společně překonali a posouvají nás vpřed.

Ať tedy do nového roku 2024 vstoupíme se zodpovědností a elánem!

Váš Promens Zlín & Promens Düzce