Kariéra v Promens Zlín

Našim kolegům dáváme prostor zazářit svými schopnostmi a rozvíjet své silné stránky. Patříme mezi prestižní zaměstnavatele a pracujeme pro lídry automotive.

Právě hledáme

Jsme stabilní firma s více než 300 zaměstnanci a pracujeme pro špičkové zákazníky. 
Vážíme si nasazení a stability našich lidí a investujeme do jejich rozvoje a zajištění bezpečného pracovního prostředí

Chcete se zapojit do týmu, který pracuje pro ty nejlepší? Ozvěte se nám na e-mail personalni@promenszlin.com nebo telefonní číslo 577 051 174.

Jak se u nás pracuje?

Máte zájem? Skvělé!
Potkejme se

Pošlete nám životopis nebo nám zavolejte, probereme možnosti spolupráce a potkáme se.
Budeme se těšit na těchto kontaktech:

E-mail

personalni@promenszlin.com

Telefon

+420 577 051 174

Výhody pro každého kolegu

Nadstandardní přístup ke každému pracovníkovi projevujeme v benefitech, firemní kultuře i možnosti rozvíjet svůj potenciál.

Odměna za doporučení nového zaměstnance
Nadstandardní příplatky za směnnost
Týden dovolené navíc
Pružná pracovní doba

Neplatí pro výrobní operátory

Odměna za délku působení ve společnosti

Při životním jubileu

Výrazná podpora vzdělávání

(angličtina, interní i externí vzdělávání, podpora osobního rozvoje)

Příspěvek na penzijní připojištění
Permanentky na hokej a fotbal
Příspěvek na stravování
Flexi passy

Naši lidé uvádí plasty do pohybu a vize našich partnerů v realitu

Našim kolegům dáváme prostor zazářit svými schopnostmi a rozvíjet své silné stránky.

Patříme mezi prestižní zaměstnavatele a pracujeme pro lídry automotive.

Chci vědět víc o přístupu k zaměstnancům

Naše vize ZDRAVÁ FIRMA

Víme, že tým kolegů Promens Zlín je základem našeho úspěchu. Proto dbáme na bezpečnost práce i zdravý životní styl.

Jaká je role firmy?

Promens Zlín se zavazuje k nastavení a dodržování plánu opatření týkající se zdraví zaměstnanců.

Soustřeďujeme se především na čtyři oblasti péče o zdraví zaměstnanců:

  1. prevence onemocnění a zdravý životní styl,
  2. pracovní prostředí,
  3. hygienické podmínky,
  4. informovanost (osvěta) & komunikace.

Jaká je role zaměstnance?

Aktivně spolupracovat při zaváděných opatřeních vedoucích k lepšímu zdraví a bezpečnému pracovnímu prostředí.

Komunikovat se svými nadřízenými o možnostech, jak zlepšit své zdraví a pracovní prostředí.

Pečovat o své zdraví a zajímat se o možnosti, které se nabízí ve firmě i mimo ni.

Přínos pro firmu

nEMOCNOST POD 3 %
 

nULOVÁ ÚRAZOVOST, >500 DNŮ BEZ ÚRAZU

sTABILITA ZAMĚSTNANCŮ

pOVĚST FIRMY, KTERÁ MÁ ZDRAVÍ SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ NA PRVNÍM MÍSTĚ

PROMENS ZLÍN JAKO „VÝBĚROVÝ ZAMĚSTNAVATEL“ REGIONU

sNÍŽENÍ NÁKLADOVOSTI A SNÍŽENÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI

pŘEDCHÁZENÍ NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ

zÍSKÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY A PODNĚTŮ PRO ZLEPŠENÍ

dLOUHODOBÉ UDRŽENÍ ZAJÍMAVÉHO PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ
 

Výhody pro zaměstnance

Příspěvky na péči o mé zdraví

Investice do bezpečných pracovišť
 

Dlouhodobá možnost působení ve firmě – stabilita

Podpora péče o mé zdraví (např. stop kouření)

Pozitivní dopad do rodiny (pohybové aktivity vs. únava)

Snížení osobních nákladů za péči a zdraví

Prevence vzniku vážných nemocí (obezita, cukrovka atd.), zdravé prostředí (ergonomie atp.)

Jistota, důvěra, otevřený vztah s vedoucím, komunikace

Prostředí, kde je radost pracovat

Představujeme naši firemní kulturu | v Promens Zlín
Jak se u nás pracuje?

Jak se u nás pracuje?

Jak se pracuje v Promensu?

➔ Máte hlavu otevřenou?
➔ Máte chuť na sobě pracovat?
➔ Proč pracujeme pro nejlepší?

Chci vědět víc!

x