fbpx
GDPR

Osobní údaje (dále jen „Údaje“) subjektu údajů (dále jen „Subjekt“) jsou zpracovávány správcem Promens Zlín a.s., IČ 253 25 442 (dále jen „Správce“) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Údaje jsou zpracovávány dle zásad uvedených v čl. 5/1 GDPR, tedy zejména zákonným způsobem, korektně, transparentně, účelně, přesně, v minimálním rozsahu, po nezbytně nutnou dobu a jsou zabezpečeny proti zcizení, ztrátě a nezákonným zásahům.

Správce zpracovává zejména tyto Údaje o Subjektech: jméno, příjmení, název, datum narození, rodné číslo, IČ, DIČ, bydliště, sídlo, místo podnikání, místo provozovny, kontaktní údaje včetně telefonu, e-mailu a ID DS, platební údaje včetně čísla bankovního účtu.

Je-li Subjekt zaměstnancem či uchazečem o zaměstnání Správce zpracovává také údaje o pohlaví a zdravotním stavu Subjektu.

Prohlíží-li si Subjekt internetové stránky Správce, zpracovává Správce také údaje o IP adrese a datové soubory tzv. cookies.

V případě, že se Subjekt nachází v provozovně Správce, zpracovává Správce také jeho audiovizuální záznam.

V případě, že Subjekt užívá motorové vozidlo Správce, zpracovává Správce také údaje o poloze Subjektu ve vozidle.

Údaje jsou zpracovávány pro plnění smluvní či zákonné povinnosti Správce či se souhlasem Subjektu či je zpracování Údajů pro Správcenezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce.

Je-li Subjekt zaměstnancem či uchazečem o zaměstnání u Správce, mohou být Údaje Správcem zpracovány zejména za účelem sjednání a plnění pracovní smlouvy. Je-li Subjekt partnerem či potenciálním partnerem Správce, mohou být Údaje zpracovány za účelem sjednání a plnění partnerské smlouvy. Osobní údaje tak mohou být Správcem zpracovávány za účelem plnění zákonných povinností Správce např. v oblasti zaměstnanosti, BOZP, PO, životního prostředí, daňové, účetní, dotační apod.

Správce Údaje zpracovává po dobu nezbytně nutnou, tedy zejména po dobu jednání o uzavření smlouvy, plnění smlouvy a podobu nezbytné archivace plynoucí z právních předpisů.

K Údajům mají u Správce přístup pouze osoby, pro které je přístup nezbytný vzhledem k výkonu jejich činnosti pro Správce, a to jak vlastní zaměstnanci (např. personální, účetní, IT oddělení), tak i spolupracující osoby (např. daňový, právní poradci).

Údaje jsou u Správce zabezpečeny proti zneužití, ztrátě, zcizení apod. Listiny či pevné nosiče jsou uloženy v uzamykatelných místech k tomu určených. Údaje uchovávané elektronickou formou jsou uloženy na nosičích či serverech opatřených silným heslem, jež je pravidelně měněno.

Subjekt má u Správce ve vztahu k jeho Údajům právo na přístup, opravu, omezení, přenesení, vznesení námitky, podání stížnosti (u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) a výmaz, a to pokud jsou pro to splněny zákonné důvody a zároveň by výkonem tohoto práva Správce neporušil žádnou svoji právní povinnost. Subjekt má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním Údajů udělený Správci. Subjekt může svá práva uplatnit u Správce osobně, či na e-mailu: osobniudaje@promenszlin.com.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google

Jak se u nás pracuje?

Jak se pracuje v Promensu?

➔ Máte hlavu otevřenou?
➔ Máte chuť na sobě pracovat?
➔ Proč pracujeme pro nejlepší?

Chci vědět víc!

x