Promens Zlín slaví 30 let své existence. Za tímto úctyhodným číslem stojí mnoho schopných lidí, nesnadných rozhodnutí a velkých změn. Ale jsme tu, prosperujeme a rosteme díky práci každého z nás.

O tom, jakou hodnotu má pro firmu člověk, jak je pro úspěch důležitý seberozvoj a kam Promens Zlín směřuje jsme se při příležitosti firemního jubilea bavili s ředitelem Robertem Zatloukalem.

Zveřejňujeme první část rozhovoru, druhou polovinu budeme publikovat v pondělí 20. prosince.

V Promens Zlín jste téměř od počátku a vidíte změny pro dodavatele v oblasti Automotive takříkajíc z první ruky…

Jednoznačně se změnil tlak na excelenci čili špičkový výkon ve všech podnikových činnostech. V každé části musíme být minimálně velmi dobří. To je nejdůležitější posun. 

Dalších změn je celá řada. Standardy 90. let, které měli pouze výrobci osobních aut jako třeba Škoda VW, se postupně rozšířily ke všem našim zákazníkům. 

Vysoké nároky na kvalitu, přesnost dodávek a logistiku vůbec, vývoj se očekávají všude, u všeho, co má kola – tj. nejen autobusy a náklaďáky ale i traktory a kombajny…

To vše už dnes pro nás spadá do Automotive.“

Robert Zatloukal, CEO Promens Zlín

Co přesně znamená být excelentní? Jak se měnily nároky zákazníků na Promens Zlín v průběhu let?

V našem ranku být excelentní znamená mít takové znalosti a dovednosti, že se můžete a dokážete se zákazníkem úspěšně podílet na řešení. Že jsme mu podle jeho potřeby k dispozici v čase i kapacitně.

Životní cyklus našich projektů je 5-7 let tj. excelence pro nás znamená i její udržitelnost v čase.

Současně je zde řádově vyšší customizace, resp. trend nárustu individuálních požadavků koncového zákazníka.

To ovšem vyžaduje maximální pružnost…

Přesně tak. Třeba i v případě, že žádné dva autobusy za rok nebudou stejné, musíme být flexibilní, vyhovět a současně přesně dodávat. Excelence zahrnuje také to, že musíme mít zvládnuté procesy plánování, rozhodování, dodávek.

Excelence znamená excelenci komplexnosti, z čehož plyne nutnost mít vybudovanou odpovídající infrastrukturu. Nelze dodávat z garáže či nevyhovujících prostor, tlak na ceny je v současnosti takový, že je nezbytné zohlednit i nároky na layout čili uspořádání firmy.

Na prostory naší nové lakovny navazují prostory pro kompletací montážních celků. Cílem bylo zkrátit vzdálenosti interní logistiky a dřívější expedice k zákazníkovi.

Není možné převážet výrobky z jedné operace na druhou několik kilometrů, přebalovat je a podobně. Potřebujete maximálně zkrátit vzdálenosti logistiky a výroby a minimalizovat počet operací na výrobku.

Excelence je proto také nepřetržitý proces zlepšování.

Byl právě tento zvyšující se tlak ze strany zákazníků inspirací k metodě trvale se učícího podniku?

Myslím, že jsme „Trvale se učící podnik“ už od začátku. Mimo technické vzdělání kolegů a jejich zkušeností jsme vlastně self-made-meni, to znamená, že jsme se učili praxí.

Pravdou ale je, že koncept trvale se učícího podniku reaguje spíše na potřeby poslední dekády. Vyžaduje se komplexnost, věci se mění rychle, je potřeba se rychle rozhodovat, je nezbytné být flexibilní.

Doba, kdy jsme se ve škole něco naučili a s tím jsme pak vystačili celý život, je dávno pryč. Proto vznikl koncept trvale se učícího podniku a proto naše firma své lidi v rámci svého byznysu neustále rozvíjí.

Měli jste od začátku štěstí na správné lidi?

Promens Zlín vyrostl na dvou základních pilířích. První z nich bylo technické know-how, které měli pánové Vája, Kadlec, Bořuta, Pecha… Oni byli úspěšní už za doby svého působení ve výzkumném ústavu VÚGPT. V době, kdy se Stát na začátku devadesátek rozhodl nepodporovat vývoj, se tito pánové odvážně rozhodli jít vlastní cestou.

Druhou věcí pak bylo nadšení, které nás dovedlo do roku 2000 a dál. Entuziasmus otce- zakladatele pana Jaromíra Váji byl skutečně klíčový, i když jsme neměli vůbec nic, dokázal lidi včetně mě nadchnout. Je to člověk s otevřenou hlavou a velkou odvahou. Bez toho by to nebylo možné. Dnes by se tomu dalo říct firemní kultura.

Stavělo se na těchto dvou základních kamenech i později?

Od roku 2006 do roku 2021 jsme byli součástí korporátních struktur, ale vědomí, že zákazník je na prvním místě, v nás z předchozích let zůstalo. Věděli jsme, že nám nikdo nedá nic jen tak, že peníze skutečně pochází pouze od zákazníka.

Promens Zlín si všechny zakázky sháněl a shání sám, nestalo se nám, že by nám někdo něco „přihrál“. Prozákaznické myšlení tak v našich lidech zůstávalo zakořeněné, ať už byla vlastnická struktura jakákoli. V tom byla velká síla.

Robert Zatloukal, CEO Promens Zlín

Lidé byli také zvyklí brát si na sebe více odpovědnosti, než bylo a je v korporátu běžné. A to nám umožnilo překonávat řadu překážek až do dneška.

Co s sebou současné vysoké nároky přináší z hlediska řízení lidských zdrojů?

Já termín “lidské zdroje” nerad používám, pro mě je to spíše rozvoj lidí. Tomu odpovídá i náš „Úsek rozvoje a personalistiky“. Trh práce vypadá dnes úplně jinak než před lety, jinak tedy musí vypadat i práce s lidmi.

Pro uspokojení požadavků zákazníka a udržitelnost potřebujete stabilní tým lidí. A abychom ho měli, je třeba svým lidem nabídnout i osobní rozvoj. Málokdy přijde do firmy hotový člověk, většinou přijdou lidé, kteří mají chuť se zapojit, ale musí na sobě nejprve nějakou dobu pracovat, než jsou plně schopní splnit to, co od nich firma potřebuje.

Největší výzvou je přimět lidi, aby převzali zodpovědnost za svůj život. Firma jim ale v tomto ohledu nabízí celou řadu seminářů, programů a dalších aktivit.

A co společenská odpovědnost? Zajímají se o ni potenciální zaměstnanci?

Ano, celá řada mladých, kteří sem nastupují, se zajímá o to, jak se firma chová nejen k lidem, ale také ke svému okolí.

Považuji proto za důležitý aspekt, aby se firma správně „ukotvila“ na planetě a byla schopná svůj odpovědný přístup upřímně deklarovat světu.

Mluvil jste o mnohých změnách. Jsou v Promens Zlín standardem?

Když nás bylo v devadesátých letech sto, tak byla trvalost změny přirozená, i to bylo pro tu dobu charakteristické.

Po roce 2010 se dostala společnost na jinou úroveň – změna je sice stále přirozenou součástí vývoje a je provázená průchodem nekomfortních zón, ale pochopení pro to u nových lidí často chybí. Musíme tak zaměstnance připravovat i na to, že právě změna je běžná věc.

Znamenají pro Vás noví zaměstnanci také svěží ideový vítr? Mohou vnášet do procesů svůj úhel pohledu?

Hledání nejužitečnějších myšlenek k praktické realizaci máme i jako poslání managementu. Je to součástí již zmíněné firemní kultury i konceptu trvale se učícího podniku. Zkrátka neustále hledáme nejlepší náměty, podněty a řešení a je jedno, kdo s nimi přijde.

A těší mě, že se do tohoto procesu zapojuje většina našich lidí.

Jaké výzvy stojí před Promens Zlín v následujících letech?

Čistě technicky nás čeká dotažení infrastruktury tj. dostavba výrobního závodu a investice do pro nás nových technologií.

Náš nový výrobní areál Zlín2 poskytuje zázemí broušení, lakovně, montážím a expedici. V jedné části aktuálně stavíme zázemí pro RIM technologii pro zkrácení interní logistiky.

Tou největší výzvou je, aby se firma vrátila k dynamice růstu let dřívějších, abychom dokázali mít schopné lidi, a to jak technicky, tak i hodnotově. Chceme mít tým lidí, kteří spolu dokážou komunikovat a něco vytvořit, něco dokázat, kteří mají silnou vnitřní motivaci.

A nějaká výzva týkající se zákazníků?

Samozřejmě máme zájem rozšiřovat portfolio větších zákazníků. To se týká například i ruského trhu, kde působíme, a cítíme velkou šanci znásobit tam objemy výroby a dodávek.

Lakování velkoformátových dílů pro kombajny probíhá v novém výrobním závodě Promens Zlín v průmyslové zóně Příluky.

Další výzvou je určitě růst, a to nejen organický, ale právě ten přes nové zákazníky. A to je, jak jsem již zmínil, spojeno s konkrétní infrastrukturou a opět pochopitelně s lidmi, kteří mají chuť něco dokázat s nabídkou jejich smysluplného zapojení do byznys plánu.

S tím souvisí i výzva k zajištění operátorů pro výrobu, výzva možná největší.

Děkujeme za rozhovor!

V pondělí 20. prosince jsme publikovali druhou část rozhovoru s naším ředitelem Robertem Zatloukalem o změnách na trhu práce, inspiraci Tomášem Baťou a přenosem (nejen) jeho myšlenek a inspirace do firmy a důležitosti firemní kultury na současnost i budoucnost firmy Promens Zlín.

Pokud nechcete, aby vám tato aktualita utekla, sledujte nás na sociálních sítích –⁠ facebooku, linkedin či instagramu.