Závěr roku 2021 byl pro nás v Promens Zlín týdnem speciálním. Proběhl totiž již 19. audit ověřující fungování našich procesů a jejich shody s požadavky automobilového standardu IATF 16949.

A výsledek? Obstáli jsme na výbornou!

Pro globální automobilový průmysl je nezbytností prvotřídní jakost.

Úspěšný audit pro nás znamená hned několik důvodů k radosti:

 1. Krásné potvrzení toho, že celoroční poctivá práce našich lidí přináší skvělé výsledky.
 2. Zároveň je pro nás zdárně absolvovaný audit také nezbytný, abychom mohli i nadále zaručit vysokou úroveň managementu kvality našim stávajícím zákazníkům.
 3. Příležitost rozšířit spolupráci také o zákazníky a zakázky nové.

Promens Zlín úspěšně zvládl audit pro IATF 16949

„Výsledkem letošního auditu IATF 16949, který probíhal za přísných hygienických podmínek definovaných COVID pandemií, bylo opětovné obhájení fungování našich procesů ve shodě s požadavky IATF 16949 a udržení certifikátu v platnosti.

Za tento výsledek patří velké díky celému našemu týmu Promens Zlín, který dokázal hledat a nacházet netradiční řešení pro dosažení společného cíle.”

Jiří Ševčík, Quality Manager

Jak audit probíhal?

Letošní dozorový audit probíhal v období významného vzestupu pandemie COVID ve Zlínském kraji, což pro nás znamenalo řadu výzev k zajištění hladkého průběhu celého procesu.

“Především jsme hledali cesty k zajištění zastupitelnosti kolegů, kteří se auditu nemohli zúčastnit z důvodu nemoci nebo karantény. A protože změny pro nás nejsou hrozbou ale příležitostí, dokázali jsme si jako tým s nepřítomností některých kolegů úspěšně poradit.

Pokud to situace dovolila, využívali jsme již ověřený postup online propojování účastníků pomocí aplikace Teams, a když to nebylo možné, dokázali jsme se při auditu vzájemně fyzicky zastoupit,“ popsal specifika auditu v dnešní době Jiří Ševčík.

Robotická lakovací linka Promens Zlín v areálu Zlín2.

Garance kvality již od roku 2003

„První certifikace dle standardu 16949 proběhla v Promens Zlín již před 18 lety –⁠ 1. 10. 2003. A mě moc těší, že jsem jako vedoucí kvality mohl být součástí certifikačního procesu od samého začátku a pozorovat ten úžasný progres, který jsme společnými silami za ty roky udělali.”

Jiří Ševčík, Quality Manager

Aktuální audit měl charakter dozorového auditu, který se provádí jednou ročně ve tříleté periodě. Po dvou dozorových auditech pak následuje na konci tříletého cyklu audit recertifikační. Po jeho absolvování je vydán nový certifikát IATF 16949, na němž je uvedená mimo jiné také jeho platnost na dobu tří let.

Ztráta platnosti certifikátu z důvodu nesplnění požadavků při auditu nebo neprovedení auditu v předepsaném cyklu, by znamenala odejmutí certifikátu a tím také zastavení možnosti získávání nových projektů.

Inovace je kontinuální proces. V našem areálu Zlín2 probíhá další etapa výstavby, která zásadně zlepší, zkvalitní a zrychlí výrobu technologiemi RIM a SMC.

Co přesně znamená IATF 16949?

Pro globální automobilový průmysl je nezbytností prvotřídní jakost. A právě k dosažení tohoto cíle požaduje řada výrobců vozidel od svých dodavatelů systém managementu kvality v automobilovém průmyslu IATF 16949.

Je to jedna z nejpoužívanějších mezinárodních norem vyvinutou členy Mezinárodní pracovní skupiny pro Automotive (IATF) a schválenou Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO).

IATF 16949 definuje a rozšiřuje požadavky na systém kvality podle ISO 9001 ve výrobě dílů pro automobilový průmysl a současně určuje specifické zákaznické požadavky v oblasti automobilového průmyslu. Vztahuje se na kompletní průběh výroby – od návrhu a vývoje produktů a procesů přes výrobu, montáž a servis až po likvidaci.

Od vývoje přes výrobu až ke kompletaci výrobních celků a expedici – Promens Zlín je komplexním dodavatelem Tier1 pro automotive.

Norma vyžaduje certifikaci externím auditorem a zaměřuje se především na rozvoj systému managementu kvality. Je procesně orientovaná na:

 • neustálé zlepšování,
 • prevenci vad,
 • snižování množství odpadu,
 • bezpečnost produktu,
 • řízení rizik,
 • pohotovostní plánování,
 • požadavky na zabudovaný software,
 • správu změn a záruk,
 • řízení podřazených dodavatelů.

Přínosy IATF 16949

IATF je pro firmy všech velikostí vstupenkou do globálního automobilového dodavatelského sektoru. Zajišťuje vyšší důvěryhodnost pro zákazníky, lepší konkurenceschopnost a také pomůže společnosti zajistit kvalitní a spolehlivé dodavatele.

Mezi další významné výhody patří:

Spokojení zákazníci
Díky koncepci zaměřené na neustálé zlepšování společnost dbá na to, aby neustrnula a své produkty nepřetržitě ladila nejen v souvislosti s aktuálními inovačními trendy, ale hlavně se zaměřením na udržitelný rozvoj a ekologii.

Snížení nákladů
Dokonalejší procesy, méně odpadu a vyšší kvalita výrobků vedou k nižším nákladům a vyšším ziskům.

Kontinuálně pracujeme na zkrácení výrobních tras, tzv. „part tourism“.
Výsledkem je zkrácení výrobního času jednotlivých dílů.

Mezinárodně uznávaný certifikát
Standard IATF 16949 je mezinárodně uznávaným standardem v automobilovém odvětví. Zvyšuje tak šance dodavatelů podílet se na nejzajímavějších globálních dodavatelských zakázkách.

Odpadnutí vícenásobných auditů
Certifikace dle standardu IATF 16949 odstraňuje potřebu vícenásobných auditu u organizací, které musí splňovat různé dodavatelské požadavky různých zákazníků.

Jednoduchá integrace
Standard IATF 16949 je založen na standardu ISO 9001, což usnadňuje integraci s již zavedenými standardy ve společnosti.

Chcete vědět víc?

Snad vše potřebné k certifikaci IATF 16494 najdete na oficiálním webu certifikační autority: www.iatfglobaloversight.org/iatf-169492016/about/