Jedna firma, 350 zaměstnanců, desítky předních výrobců v automotive. Máme tisíce příběhů a produktů, které se dotýkají běžného života téměř každého z nás. A chceme to ukazovat elegantně – v novém vizuálním stylu. Podívejte se.

Jsme systémoví a vývojoví dodavatelé Tier1 zejména pro zákazníky z automobilového průmyslu. Dlouhodobě pracujeme pro ty nejlepší, jako jsou třeba MAN, Nikola, Scania, Snoeks, Volvo Car, Volvo Construction, VW, Wacker Neuson, Zetor…
Víme, ve kterých segmentech chceme být úspěšní a kde chceme být mezi TOP 3 dodavateli.

Zdeněk Rajch, Sales Manager

Posaďte se, vizuální styl Promens Zlín se představuje…

„Cílem jednotného vizuálního stylu Promens Zlín je budování značky jako špičkového dodavatele na úrovni odpovídající prestiži zákazníků.

Nový symbol firmy obsahuje abstraktní vizuální prvky, které reprezentují činnost a podstatu společnosti. Dynamické diagonální linie, protínající symbol i typografickou část logotypu, vyjadřují pohyb a rychlost v návaznosti na automobilový průmysl.“

Michal Jakubec, autor vizuálního stylu

Příklady nového vizuálního stylu

Díky modularitě nově nastaveného vizuálního stylu je možné vytvořit široké spektrum aplikací, ze kterých vybíráme několik příkladů:

Svěží komunikace stojí na fontu a barvě

Cílem nového vizuálního stylu Promens Zlín je být atraktivní a zapamatovatelnou značkou.

Nový vizuální styl společnosti Promens Zlín odkazuje na dlouhodobý růst, modrá barva nás spojuje s mateřským městem Zlín a vlastníkem Berry global.

Dalším benefitem je svěží změna a vizuální atraktivita nejen ve vztahu k obchodním partnerům, ale také v rámci interní komunikace a firemní atmosféry.

Typografická část logotypu navazuje svým tvaroslovím na symbol v jeho pravé části. Značka Promens Zlín je tvořena upravenými literami písma PX Grotesk. Písmeno E je technicky překresleno do stylu symbolu za účelem vizuálního propojení těchto dvou elementů. Diagonální linie protínající symbol a logotyp svírají úhel 56°.
Font PX Grotesk je geometrický bezpatkový font typu „grotesk“ s technickými detaily jeho liter. Písmo je dominantním nositelem jednotného vizuálního stylu a stává se tak součástí značky Promens Zlín.

Spolu s novým vizuálním stylem vznikl také manuál jednotného vizuálního stylu. Tento dokument definuje pravidla pro používání logotypu, symbolu, písma a dalších prvků zamezujících znehodnocení značky.

Manuál slouží jako vodítko pro práci se značkou napříč všemi digitálními i tiskovými aplikacemi.