V současné době probíhají provozní zkoušky a testy nového provozu povrchových úprav. Provoz tvoří tři na sobě nezávislé lakovací linky pro nanášení rozpouštědlových kapalných nátěrových hmot a jejich příslušenství.

Nové lakovací linky slouží pro lakování velkoplošných plastových dílů a sestav:

  • zemědělských strojů,
  • stavebních strojů,
  • autobusů,
  • osobních automobilů.

Linky jsou instalovány v nově vybudovaném areálu, kde zaujímají prostor cca 2100 m2 podlahové plochy (30 x 70 metrů).

Další prostor (cca 290 m2) zaujímá nově instalovaná spalovna pro likvidaci těkavých organických látek (VOC) z procesu lakování. Kapacita spalovny je navržena až pro 200 000 m3 vzduchu za hodinu.

Všechny lakovací linky se skládají z lakovacích kabin, kabin vytékání, sušáren a chladících pracovišť včetně příslušenství. Každá linka má vlastní přípravnu nátěrových hmot tvořící samostatný požární úsek, ve které je umístěna složitá aplikační technika pro nanášení různých odstínů barev.

Každá linka je vybavena moderním řídicím systémem s vizualizací. Předem nastavené parametry (teploty, časy, rychlosti dopravníků apod.) jsou řídicím systémem sledovány a zaznamenávány pro možnost dalšího zpracování (tisk průvodek, statistika apod.)

První lakovací linka je automatizovaná, kde převoz dílů mezi pracovišti zajišťuje podlahový dopravní systém, přičemž nanášení KNH zajišťují předem naprogramovaní roboti.

Druhá lakovací linka je obdobou první lakovací linky, přičemž lakování zajišťuje obsluha ručně. Zařízení jsou zčásti připravená pro budoucí instalaci robotů.

Třetí lakovací linka slouží výhradně pro ruční nanášení KNH nadrozměrných dílů, případně pro malosériovou výrobu menších dílů.

Nad každou z linek je vybudovaná rozměrná ocelová plošina s přístupovým schodištěm a únikovými žebříky. Na plošinách jsou umístěny vzduchotechnické jednotky, topné nástavby sušáren, pomocné ventilátory, kompletní vzduchotechnické potrubí, hasící systémy robotizovaných pracovišť a elektro rozvaděče.

Zdroj: dodavatel pracoviště povrchových úprav GALATEK a.s.
(www.galatek.cz/novinky/pracoviste-povrchovych-uprav-pro-firmu-promens-as-zlin)