Dostali jsme náročné zadání – a požadavky zákazníka na odolnost a vlastnosti jsme splnili na 100 %.

Jaké požadavky měl CNHi/Case?

➔ Zvýšené namáhání v terénu a při práci

 • Velká odolnost proti oděru.
 • UV stabilita a pružnost laku dle podkladního materiálu.
 • Odolnost proti praskání povrchu při nárazu ostrého předmětu.

➔ Technické detaily dle zadání

 • Odstín, lesk, struktura a parametry laku dané CNHi normou.

1/ Příprava zakázky v Promens Zlín

 • Navrhli jsme lakovací systém se správnou adhezí k podkladnímu materiálu.
 • Specifikovali jsme úpravy povrchu před lakováním.
 • Spolu se zákazníkem jsme definovali zkoušky a měření pro schválení procesu.
 • Vybrali jsme lakovací technologii na robotické lince s ideálním procesem pro tento díl.
 • Zpracovali jsme cenovou nabídku s ohledem na všechny požadavky zákazníka (IATF).

2/ Příprava a samotné lakování

 • Proběhla příprava povrchu před lakováním.
 • Implementovali jsme zvolený lakovací systém na robotickou linku a provedli úpravy pro optimalizaci procesu.
 • Vyrobili jsme přípravky pro pohyb po robotické lince a v sušárně.
 • Ve spolupráci s výrobcem jsme upravili viskozitu a finální lesk barvy pro dosažení správného výsledku.
 • Proběhla zkušební série lakování a následně i úspěšné testy dle požadavků CNHi a norem.
 • Schválil se sériový proces a zahájili jsme SOP.

3/ Po nalakování finalizujeme

 • Aplikace ochranné fólie a označení dílů identifikačním štítkem zákazníka.
 • Montáž dalších komponent, kabeláží, světel a ovládacích prvků.
 • Zabalení do vratného zákaznického obalu v předem připraveném množství pro sekvenční dodávky (JIT, Just in Sequence).

Výsledek: Zákazník spokojený s kvalitou i termíny

„Celý vývoj procesu lakování nám od poptávky lakování po první sériové kusy zabral včetně všech schvalovacích kroků 8 týdnů.“

David Mléčka, Key Account Manager pro lakovnu

Největší výzvou byla úprava lakovacího systému s výrobcem, abychom dosáhli optimálních adhezních vlastností.