Výroba plastových dílů a montážních celků pro špičky v automotive oboru má přísná pravidla. Abychom byli našim zákazníkům dobrými dlouhodobými partnery, ladíme dennodenně celý (nejen) výrobní proces do těch nejmenších detailů…

A daří se nám to dobře.

Listopadový úspěšně zvládnutý audit World Class Manufacturing (WCM), stanovující jeden z nejvyšších světových standardů výrobního průmyslu pro integrované řízení výrobních závodů a procesů, je toho skvělým potvrzením.

Progres o pět bodů oproti minulému roku!

V pořadí již 3. audit WCM proběhl v úterý 23. listopadu 2021 online formou pod dohledem italských auditorů z CNHi.

A my máme velkou radost, že i přes veškeré komplikace spojené s covidem, či online přenosem výsledek předčil naše očekávání.

Minimum pro letošní rok bylo stanoveno na 20 bodů. V Promens Zlín se nám podařilo získat krásných 21 bodů!

Co to pro nás znamená?

“Účast v programu WCM je pro nás každoroční velkou výzvu. A zároveň velmi silnou konkurenční výhodou. Z každého bodového zlepšení tak máme obrovskou radost. Svědčí totiž o naší celoroční poctivé práci, pravidelném progresu i o tom, že se dokážeme semknout, poučit se z drobných nedostatků, a do jejich zlepšení dát maximum.

„Jsem moc pyšná na celý tým WCM za to, že jsme 3 roky po sobě dokázali splnit podmínky v dlouhodobém kontraktu vůči našemu významnému zákazníkovi Iveco, a potvrdit tím, že Promens Zlín umí plnit závazky a je na něj spolehnutí.

Moc děkuji všem, co se na výsledku podíleli.“

Lucie Ťavodová
průmyslová inženýrka Promens Zlín

A jaké jsou plány do budoucna?

“Do dalších let už stanovené bodové limity nemáme, proto věřím, že bude dost času se ustálit v osvojené metodice a soustředit se na to, co má pro nás nejvyšší přidanou hodnotu.” Lucie Ťavodová, průmyslová inženýrka

V Promens Zlín vytváříme kulturu neustálého zlepšování. A dobře víme, že každý z nás je důležitou součástí inovací našich procesů.

Pojďme se na metodiku World Class Manufacturing společně podívat

Proč existuje WCM audit? Jaké má přínosy pro auditované firmy i pro výrobce automobilů? Jaké má WCM pilíře?

To vše jsme popsali v aktualitě z prosince 2020 Vánoční dárek pro Promens Zlín: 16 bodů v auditu WCM.