DCPD-RIM

Moderní systém vhodný pro výrobu velkých dílů nákladních vozidel, autobusů, stavebních strojů nebo zemědělských vozidel.


Co je poly-DCPD RIM?

DCPD-RIM je reaktivní systém na bázi dicyklopentadienu (DCPD), kterým se vyrábí polymer polydicyklopentadien (PDCPD).

V Promens Zlín zpracováváme DCPD-RIM systém s komerčním názvem Telene, který se s výhodou uplatňuje pro výrobu velkých dílů.

PDCPD je polymerní materiál, který se vyznačuje řadou vynikajících užitných vlastností.

Praktické výhody DCPD-RIM technologie

Široké možnosti výroby

Možnost výroby dílů o tloušťkách od několika jednotek do stovek milimetrů a o hmotnosti nástřiku až několika desítek kg

Levnější formy

Nízká teplota polymerace a princip nízko tlakové technologie umožňuje použití nízkonákladových forem

Vysoký modul pružnosti finálního polymeru bez nutnosti použití plniv
Excelentní chemická odolnost
Snadná lakovatelnost
Vysoká rázová houževnatost – i za nízkých teplot
Výborné elektrické vlastnosti
Absence vnitřního pnutí, tzv. studených spojů

Typické vlastnosti materiálu Telene (PDCPD)

Výběr typických mechanických vlastností za normální teploty.

Vlastnost

Jednotka

N1000 (*)


modul pružnosti v tahu

MPa

1870


protažení na mezi kluzu

%

5


rázová houženovnatost Izod (při 25° C)

kJ/m2

30


HDT

°C

120


hustota

g/cm3

1.03


Jak se díly z PDCDPD vyrábějí?

Podstatou technologie RIM je nástřik monomerní směsi přímo do výrobní formy, kde za specifických podmínek směs polymeruje. Po skončení polymerace je z formy vyjímán hotový výrobek.

Doprovodnými podmínkami tohoto procesu je velmi nízká viskozita nastřikované hmoty o teplotě nižší než je teplota formy.

Na rozdíl od vstřikování termoplastů, kde je tavenina vstřikována vysokým tlakem do formy výrazně chladnější než teplota taveniny, je u technologie aplikován nízký tlak. To umožňuje vyrábět na relativně malém zařízení velké díly (desítky kilogramů) a používat lehké formy.

Fotografie z výroby

Pracujeme pro nejlepší

Máme zkušenosti vývojového dodatavele Tier1.

Rádi pomůžeme i vašemu projektu k úspěšné realizaci.

Kontakty

Jak se u nás pracuje?

Jak se pracuje v Promensu?

➔ Máte hlavu otevřenou?
➔ Máte chuť na sobě pracovat?
➔ Proč pracujeme pro nejlepší?

Chci vědět víc!

x