„Kde není pochopení, není zapojení.“ To je základní kámen pro překonání našeho předchozího rekordu v délce 680 dní. Proč si tedy můžeme zpívat „dva roky bez nehod“?

Kdo nejvíc profituje z bezpečného pracoviště? Samotný pracovník. Toto uvědomění je důležitým krokem k dosažení dvou let bez nahlášeného pracovního úrazu,“ říká Peter Ernek, Health & Safety Manager.
„Následně je osobní bezpečnost důležitá pro rodinné příslušníky a firmu samotnou.“

Kde je pochopení, je i zapojení

Důvody pro dodržování pravidel BOZP se u nás často vysvětlují na příkladu stavby domu:

„Prvním krokem je vybudování pevných a stabilních základů, v našem případě i přetavení do kultury bezpečnosti (v návaznosti na firemní kulturu a její hodnoty).
Na těchto pevných základech můžeme realizovat další aktivity.“

Peter Ernek, Health & Safety Manager v Promens Zlín

Mobilní aplikace na zlepšováky

V Promens Zlín máme i interní aplikaci pro rychlejší zavádění inovací v bezpečnosti práce. Důležité je, aby se do systému zlepšování mohl zapojit opravdu každý zaměstnanec.

Tento přístup je výsledkem současných firemních cílů, kdy v rámci prevence a motivace požadujeme po každém spolupracovníkovi v oblasti BOZP 4 návrhy na zlepšení za rok. Samozřejmá je i finanční motivace.

„Velké díky všem za výsledek i cestu a pochopení pro dosažení milníku 730 dní bez nahlášeného pracovního úrazu.“

Peter Ernek, Health & Safety Manager

Na bezpečnost práce upozorňujeme i na pracovištích. „Jak sem zmiňoval základy domu, tak to úplně nejzákladnější je právě metodika 5S (viz níže).
Dnes máme interní auditní systém postavený právě na logice s 5S k bezpečným pracovištím,“ shrnuje komplexní přístup k bezpečí a zdraví všech spolupracovníků H&S manager Peter Ernek.

Připomínáme si metodu 5S

  • 1S – Seiry / nechat na pracovišti jen nutné věci,
  • 2S – Seiton / vyjasnit si posloupnost pracovních kroků,
  • 3S – Seiso / vracet nástroje na své místo,
  • 4S – Seiketsu / znát předchozí 3S,
  • 5S – Shitsuke / udržet pořádek na pracovišti.

Víte, že oříšky jsou perfektní potravina pro tělo i mysl?

Právě proto jsme všem parťákům a parťačkám dali malou pozornost v podobě pekanových ořechů. A proč právě je?

  • 100 gramů syrových a čerstvých ořechů představuje optimální přísun bílkovin a tuku na celý den,
  • v ořechách najdete Vitamín E, jehož pravidelný denní příjem zpomaluje úbytek duševních schopností s rostoucím věkem až o 35 %.