Vede více než 200 lidí a má na starosti celou výrobu v Promens Zlín – Pavel Vaculík. Jaké kolegy ve firmě rád přivítá? Co považuje ve firmě za základní kámen úspěchu a rozvoje? 7×7 otázek a odpovědí – nahlédněte do naší firmy.

Pane Vaculíku, jaké jsou důležité předpoklady při přijímání nových spolupracovníků?

Rozhodující je snaha na sobě pracovat a rozvíjet své vědomosti! Naše firma je postavená na předpokladu, že člověk je bytost velmi učenlivá, musí ale sama chtít.

“Řada lidí žije s přesvědčením, že všechno důležité pro život se člověk již naučil ve škole, ale to je omyl. Člověk se učí celý život a je jen na něm, jakou formu a intenzitu vzdělávání si nastaví.”

Naše poslání v Promens Zlín

V Promens Zlín jsme připraveni pomoci všem, kteří chtějí vystoupit ze své komfortní zóny a začít na sobě pracovat. To prozření a pocit z dobře vykonané práce za to stojí.

Vycházíme z baťovského hesla „Chceš, naučíme Tě, nechceš, nepotřebujeme Tě“.

Kdo určuje cíle, které by měly zaměstnance rozvíjet?

Vzdělávání v Promens Zlín má několik podob a úrovní. Jednak jsou to vzdělávací aktivity, které jsou předepsané přímo naší legislativou. Zde je rozsah pevně daný a týká se technických i operátorských pozic.

“Veškeré vzdělávací aktivity jsou výsledkem diskuze samotného pracovníka se svým vedoucím.”

Naše poslání v Promens Zlín

Dále jsou to vzdělávací aktivity spojené především s budováním a rozvojem Firemní kultury. K tomu využíváme metodiku “7 návyků skutečně efektivních lidí” od Franklina Coveyho a nástroje pro Efektivní komunikaci založené na principu Neuroleadershipu.

Podle nich organizujeme vzdělávací semináře pro různé úrovně zařazení od managementu až po klíčové operátory.

Můžeme využívat i metody sebeřízeného rozvoje formou online vzdělávacích lekcí opět pod hlavičkou metodiky Franklina Coveyho.

Každý si vybere, ve které oblasti rozvoje se chce sám vzdělávat, možnosti online aplikace jsou obrovské a obsahují řadu potenciálních oblastí rozvoje osobnosti.

Jak vypadá online vzdělávání zaměstnanců v naší firmě? Jednoduše to vysvětlujeme v tomto videu, Pavel Vaculík vysvětluje přínosy v čase od 1:52.

U technických pozic klademe velký důraz na individuální volbu témat školení dle vlastních požadavků pracovníka. Může si vybírat z velké knihovny témat z tvrdých technických znalostí i měkkých osobních rozvojových dovedností.

Tyto osobní vzdělávací aktivity se následně zahrnou do celofiremního reportingového systému „Trvalé Zlepšování Učícího se Podniku (TZUP)“ na úrovni BSC4 s měsíčním reportingem, jak se pracovníkovi daří.

Společným rysem všech těchto vzdělávacích aktivit je opět chuť pracovníka učit se novým věcem a velkou výhodou je proaktivní přístup všech jednotlivců. Jak říká jedno staré české přísloví „sedávej děvenko v koutě, nenajdou Tě…“.

Jakým způsobem podporujete vnitřní motivaci zaměstnanců?

Nejlepší způsob podpory vnitřní motivace jsou příklady okolo. Když k nám nastoupí operátor, např. brusič či lisař, pracovat manuálně a postupem času se svou pílí a chutí ke změně vypracuje na místo směnového mistra či technologa, je to pro okolní vnímavé pracovníky impuls, že mají svůj rozvoj ve svých rukou a je jen na nich, jak se k tomu postaví. Víme, že člověk je tvor od přírody líný, ale úspěšné příklady nás inspirují k růstu.

“Dlouhodobě jdeme ve firmě cestou, že se snažíme náš střední management vychovávat sami a vstupní podmínkou je právě postoj a odhodlání jednotlivce. A touha učit se novým věcem k tomu prostě patří, bez ní to nejde.”

Naše poslání v Promens Zlín

Mohou zaměstnanci navrhovat i zlepšení ve firmě? Bývají tyto nápady realizovány?

Ano, tuto iniciativu vítáme a rádi inovace zavádíme do praxe. Jako důkaz uvedu konkrétní čísla.

Od roku 2014 bylo vloženo do vnitrofiremní aplikace více než 6000 návrhů na zlepšení v oblasti BOZP, ergonomie a organizace práce. Z nich jsme 93 % úspěšně zavedli do běžné praxe.

Realizaci zlepšení provedli především lidé z naší údržby, ale z vlastní iniciativy konkrétní pracovníci.

Základní předpoklad k těmto inovacím ve firmě je, že lidé sami nejlépe ví, co je kolem nich špatně, protože v těchto podmínkách denně pracují. Sebelepší vedoucí nezná proces lépe, než oni samotní.

Proto ve firmě vznikl v roce 2014 systémový nástroj pro sběr myšlenek a nápadů, kdy každý zaměstnanec bez rozdílu zařazení má možnost uvést svůj poznatek a návrh na zlepšení.

Pracovníci znají tento nástroj pod označením „Registr zjištění“, původní podoba byl sdílený soubor v Excelu, nyní již na tuto činnost využíváme profesionální softwarovou aplikaci a celý systém je ve správě koordinátora pro BOZP.

Jakým způsobem Vám technika 7 návyků pomáhá ve vedení lidí?

Metodika “7 návyků” funguje ve firmě Promens Zlín od roku 2014 a pozitivně „zasáhla“ doslova celou firmu.

Metodika vychází ze 7 definovaných základních Hodnot, které jsou chronologicky propojeny do uceleného konceptu a dává lidem návod, jak se k sobě vzájemně chovat s cílem dosažení lepší efektivity v práci a komunikaci s vynaložením méně úsilí.

“Naši lidé uvádí plasty do pohybu a vize našich partnerů v realitu”

Naše poslání v Promens Zlín

V praxi tedy propojujeme pomocí “7 návyků” naše Poslání/Smysl (odpovídá na otázku „Proč tady jako firma vlastně jsme?“) s naší Vizí (odpovídá na otázku „Kam směřujeme?“) a používáme k tomu naše interní definované Hodnoty, které jsou základní stavební kameny a které nám říkají, jak se k sobě chováme.

Hlubokou znalostí těchto principů a osobním příkladem, využívají vedoucí pracovníci tuto metodiku při každodenní komunikaci v rámci firmy, doslova a do písmene nás metodika vede vpřed, kdy s polovinou úsilí dosáhneme dvojnásobného účinku a ještě nás to baví 😊.

Jak si může potencionální zaměstnanec konkrétně představit transparentní pracovní prostředí s jasným záměrem, předvídavostí a mírou autonomie?

Je to především jasná, otevřená, správně načasovaná a lidská komunikace mezi lidmi na všech úrovních, kde se lidé ve firmě potkávají.

Nikdo nedělá rozdíly, zdali se společně baví ředitel, vedoucí, operátor, referent či technik, vycházíme z předpokladu, že všichni jsou si rovni, každý zaměstnanec má právo na svůj názor a může jej „beztrestně“ vyjádřit a případně realizovat.

“Dáváme lidem důvěru a vědomí, že nás jejich názor upřímně zajímá. Spolupracovníci to ocení a v konečném důsledku se dostaneme dále.”

Pavel Vaculík, Production manager

Vím, že to zní tajemně a možná neurčitě, ale věřte – funguje to! Pokud jsou lidé zvědaví, jak to vlastně děláme, přijďte mezi nás! Rádi Vás o tom přesvědčíme😉.

Měla firemní kultura v Promens Zlín pozitivní vliv i na Vás?

Kdo jednou pochopil, vnitřně přijal a následně realizoval principy metody 7 návyků v praxi na svém pracovišti, již nelze úplně oddělit vnímání metodiky v práci a doma.

Brzy člověk zjistí, že se tyto zásady dají velmi dobře použít i doma v kruhu rodinném, minimálně z pohledu nastavení základních pravidel komunikace a respektování partnera takového, jaký je.

“A nevěřili byste, jak dobře a bez stresů to funguje na děti, které lze nenásilnou a rozvojovou formou přivést k zamyšlení pro nalezení vlastního řešení, které je nejlepší pro něj i pro rodiče.”

Pavel Vaculík, Production manager

Ne nadarmo byla pro děti metodika 7 návyků zpracována do zajímavé a čtivé publikace na dané téma s názvem „7 návyků šťastných dětí“.