Udržitelný rozvoj v Promens Zlín

Lidé

Bez lidí není Promens Zlín.
Proto je naší hodnotou také „obnova sil“.

Planeta

Myslíme dál – snažíme se minimalizovat dopady naší činnosti na okolí.

Profit

Profit je pohyb – proto podporujeme rozvoj lidí.
Víme, že lidé s otevřenou hlavou posouvají hranice a hledají nové cesty.
Následně z toho profituje i společnost.

„Hledáme cesty k tomu, aby byl každý motivován sám, zevnitř.

Pokud zaměstnaci ví, jaké pozitivní dopady má rozvoj jich samých i firmy, tak získávají vlastní vnitřní motivaci.“

Peter Ernek, EHS leader

Rozvoj lidí i firmy má vliv na odměnu každého spolupracovníka

Jak se rozvíjí firma? Odpověď na tuto otázku má vliv mimo jiné i na výši odměn pro každého zaměstnance.

V Promens Zlín používáme metodiku TZUB (Trvalé zlepšování učícího se podniku).

Naše kroky k odpovědnosti

Každá lidská činnost má vliv na životní prostředí.
Jak to vnímáme v Promens Zlín a čím se tento vliv snažíme zmenšit?

Krok 01: Aktivně snižujeme dopady výroby na okolí

Plasty se dají recyklovat

Připravujeme pořízení nové recyklační/drticí linky.

Cíl na každý měsíc: snížit spotřebu elektrické energie

Moderní stroje s nižšími energetickými nároky, menší tepelné ztráty budov – i těmito kroky snižujeme vliv Promens Zlín na své okolí.

Krok 02: Obnova sil

Téměř 350 spolupracovníků tvoří Promens Zlín. V takovém počtu je pro nás důležitý každý – každý totiž má ruce, hlavu a nápady, které každý den pomáhají našim zákazníkům dodávat jejich vozidla a být úspěšní.

Ve zdravém těle zdravý duch

Ve firmě dáváme podněty ke zdravému životnímu stylu – pořádáme zdravé snídaně, fyzioterapie a mnoho dalších aktivit. 

Obnova mysli

Dáváme prostor k refreshi naší „hlavy“. Její odpočinek od starostí a regenerace je důležitá. Vysvětlujeme přínos pro každého z nás.

Krok 03: Aktivní (nejen) během Dne Země

Vlastní zkušenost nade vše – při úklidu jsme během Dne Země jsme vyrazili také do průmyslové zóny, kde sídlíme. Zjištění, kolik za sebou jako lidé necháváme odpadu i ve své těsné blízkosti, má vliv na uvědomění si problému odpadů. Dostali jsme také pozitivní vazbu od sousedů, kteří naši aktivitu chválili.

Sběr odpadů v průmyslové zóně,

kde sídlíme.

interní soutěž o kreativní zpracování tématiky životního prostředí a odpadů

Do soutěže se zapojili i děti spolupracovníků. Vpravo maminka přebírá odměnu za dílo svého syna.

Krok 04: Zdraví do práce, zdraví z práce – Do práce na kole

Proč považujeme soutěž Do práce na kole za důležitou pro náš rozvoj?

Podporujeme vlastní imunitu

a snižujeme nemocnost.

Spolupracovníci mají aktivní odpočinek

a mohou si tak „vyčistit“ hlavu.

Máme společné zážitky,

které nám pomáhají tvořit tým.

Pomáháme přírodě i firmě,

cesta do práce na kole pomáhá snižovat dopady individuální automobilové dopravy na přírodu i náklady na zřizování parkovacích míst.

Krok 05: Týden udržitelnosti

Pomyslným vrcholem celého roku je pro naše aktivity „Týden udržitelnosti“. Spolupracovníci si mohou vybrat z mnoha akcí, např.:

Sportovní aktivity

společný běh, jóga, badmintonový turnaj.

Zážitkový kurz první pomoci

nebo společné darování krve.

„Má uhlíková stopa“

a hledání způsobů, jak ji snížit.

Jak podporovat vlastní imunitní systém?

Přednáška ve firmě.

Náš cíl: zodpovědný rozvoj pro budoucnost

Nemáme malé cíle – vždyť to říkáme i v našem sloganu: “Naši lidé uvádí plasty do pohybu a vize našich partnerů v realitu.”

Aby mohli naši lidé naplňovat nejnáročnější požadavky zákazníků v automotive, musíme se starat o rozvoj spolupracovníků, následování trendů, inovace technologií. Jsme tým otevřených hlav, které sledují trendy doby.

Také rozvoj zákazníků je pro nás důležitý. Inspirujeme se navzájem k novým myšlenkám – podílíme se na vývoji a výrobě vodíkových a elektrických vozidel a dokonce jsme řešili i výrobu dílů z plastového odpadu v mořích.

 

Jak se u nás pracuje?

Jak se pracuje v Promensu?

➔ Máte hlavu otevřenou?
➔ Máte chuť na sobě pracovat?
➔ Proč pracujeme pro nejlepší?

Chci vědět víc!

x