Montáže, lepení a svařování

Pro integraci dodávek prochází většina velkých exteriérových platových dílů v Promens Zlín operacemi montáží.

Dodávky montážních celků pro výrobu Just in Time nebo Just in Sequence.


Příkladem prvků nejčastěji montovaných do sestav jsou světla, závěsy, výztuže, protihlukové prvky, ostřikovače, mřížky, kovové výztuhy, fixační prvky včetně vlastního spojování jednotlivých plastových dílů do sestav (např. kapoty).

Integrované dodávky montážních celků

Z důvodu požadavku integrovaných dodávek prochází většina velkých exteriérových platových dílů ve firmě Promens Zlín operacemi montáží.

Montáže nabízíme včetně vlastního spojování jednotlivých plastových dílů do sestav (např. kapoty).

Často montované díly do sestav
  • světla,
  • závěsy,
  • výztuže, fixační prvky a kovové výztuhy,
  • protihlukové prvky,
  • ostřikovače,
  • mřížky.

Lepení

Lepení jako takové patří mezi nejnáročnější operace – a to ve fázi vývoje i při zajišťování plné reprodukovatelnosti v procesu výroby.

Použitý systém musí být schopný zajistit adhezní a kohezní požadavky. Zároveň musí akceptovat i možný rozptyl v tvarových návaznostech v průběhu výroby a mít neměnné vlastnosti v čase. Optimalizace z pohledu dynamického namáhání dílu je samozřejmostí.

Pro lepení používáme řadu systémů jako např. polyurethanové tmely, MS polymery, kyanakrylátová lepidla a další.

Operace lepení je také jednou z nejnáročnějších na dodržování technických požadavků v procesu výroby a ve firmě Promens Zlín patří do kategorie zvláště sledovaných operací se specifickým režimem plánu kontrol.

Ultrazvukové svařování

Pro operaci svařování jsou v současnosti nejvíce používána ultrazvuková zařízení, zajišťující minimální defekty na lícové straně výrobku.

Aplikace šité na míru

Vyvíjíme, vyrábíme a dodáváme díly pro významné výrobce v celé Evropě.

Kombinaci technologií volíme podle efektivity, sériovosti, mateirálu a výrobní ceny podle požadovaného poměru cost/performance.

Standardně řešíme také požadavky Advanced Logistics. Naší výhodou je, že po R&D a výrobě dokážeme dodat díly zkompletované do montážních celků Just in Time. Pro výrobce jsme partnerem i pro dodávky Just in Sequence.

Těmito řešeními pomáháme zákazníkům být úspěšní na trhu.

Pracujeme pro nejlepší

Fotografie z výroby

RESEARCH AND DEVELOPMENT | PRODUCTION | PAINTING | ASSEMBLEMENT | JUST IN TIME & JUST IN SEQUENCE

Máme zkušenosti vývojového dodatavele Tier1.

Rádi pomůžeme i vašemu projektu k úspěšné realizaci.

Zavolejte nám

+420 577 051 154

Napište na e-mail

zlin.sales@promenszlin.com

Jak se u nás pracuje?

Jak se pracuje v Promensu?

➔ Máte hlavu otevřenou?
➔ Máte chuť na sobě pracovat?
➔ Proč pracujeme pro nejlepší?

Chci vědět víc!

x