BOZP pro nás v Promens Zlín rozhodně není jen nezbytnou administrativní rutinou. Její nacítění, pochopení a následné uvedení do praxe každodenní je jedním z nejdůležitějších pilířů firemní kultury.

I díky tomu jsme mohli v prosinci oslavit krásných 1000 dní bez reportovaného úrazu (jak jinak než dobrou společností, sladkým “smajlíkem” a malým dárkem pro naše zaměstnance v podobě zásoby vitaminu D3).

Na vavřínech ale neusínáme, bezpečnost je pro nás kontinuální proces a nových výzev je nespočet… ví o tom své i EHS leader, Petr Ernek, který nám v rozhovoru prozradil třeba to, jakou roli hraje v rámci firemní bezpečnosti pochopení priority vlastního zdraví.

1000 dnů bez reportovaného pracovního úrazu je skvělá firemní vizitka. Jaké bezpečnostní zásady podle Vás mají na toto číslo největší vliv?

Z mého pohledu mají na tento výsledek zásadní vliv dvě věci. První je pochopení priority vlastního zdraví u spolupracovníků. A druhou pak přijetí odpovědnosti za své zdraví.

BOZP není možné dělat jen čistě technicky a z povinnosti. Aby tento systém přinášel skutečné výsledky, je třeba pracovat především s jeho pochopením a přijetím jednotlivci. To je náš cíl a zároveň prostředek, který nám pomáhá dosahovat právě těchto zásadních milníků.

Jakými bezpečnostními pravidly se podle Vás řídí pracovníci Promens Zlín nad rámec “základního balíčku” aplikovaného v rámci většiny firem?

Pro nás je v této oblasti nejzásadnější cyklus: Pochop-Udělej-Získej.

Pochop PROČ a pro KOHO to máš dělat – dělej to z vlastního přesvědčení, nejen na oko – a získáš zdraví. A zdravím samozřejmě myslím nejen to fyzické, ale i duševní, psychické a emocionální.

“Do práce si chodíme vydělat peníze, které si pak užijeme se svými blízkými. Pokud si v práci ublížíme, přicházíme o ten nejdůležitější benefit ze všech.”

Petr Ernek,
EHS leader

Podílí se zaměstnanci aktivně na vyvíjení/vymýšlení nových BOZP pravidel?

Jednoznačně ANO!

U vedoucích pracovníků máme rozpracovaný koncept leadershipu v Udržitelnosti tak, abychom mohli na pozadí dobrých vztahů tvořit hodnoty generující zisk.

Ostatní zaměstnanci mají možnost otevřeně sdílet své názory, jsou vybízeni k podávání zpětné vazby, anebo se mohou aktivně účastnit přímo realizace jednotlivých podnětů.

Jak probíhá školení nových zaměstnanců?

Nejedná se o školení, spíše o vstupní trénink. Hned první den totiž noví zaměstnanci pracují na tom, aby sami přišli na odpověď na otázku “PROČ BOZP?”, a jak zapadá do konceptu Udržitelnosti.

Tímto způsobem se snažíme pracovat jak s našimi “in-house” pracovníky, tak se všemi brigádníky i zahraničními kolegy, kteří mají k dispozici speciálně vyškolené koordinátory, kteří jim tyto základní myšlenky předávají.

Prevenci máte podchycenou špičkově, ví i přesto vaši zaměstnanci, jak se zachovat v případě krizových situací?

Gró BOZP je na prevenci v podstatě postavené. Krizové situace, které se dají u našeho typu výroby předpokládat, se můžou dopředu nacvičovat.

I proto děláme zážitkové kurzy první pomoci, provádíme požární nácvik, trénujeme požární zásah, anebo reakceschopnost při úniku chemikálií.

Tady bych se rád vrátil k první otázce našeho rozhovoru, opět nespoléháme jen na danou techniku, ale jdeme spíše po cestě uvědomění si osobní odpovědnosti každého z nás.

Pořádáte ve firmě i nějaké pravidelné akce zaměřené na bezpečnost práce?

Určitě se snažíme otázky udržitelnosti, kam patří i BOZP, zatraktivňovat různými aktivitami.

V minulosti jsme měli tzv. Týden bezpečnosti, který jsme ale postupně protáhli do celoročních aktivit. Aktuálně máme například program zaměřený na relaxační cvičení, sbíráme návrhy na úpravu jídelníčku v naší kantýně (strava pro tělo i mysl), běží nám fotbalová liga, připravujeme program s názvem “Hledej ve svém nitru” a další.

Myslím, že si z široké nabídky může každý vybrat, co je mu blízké a co přispěje k jeho osobnímu rozvoji.

Myslíte, že na bezpečnost práce má vliv také eliminace pracovního stresu?

Jak už jsem zmínil, za zdraví nepovažuji jen to fyzické, ale i ostatní aspekty. A právě zaměření na smysl vykonávaných činností dává, podle mě, pevný základ k tomu, abychom dokázali v životě zvládat i obtížnější situace.

Abychom dokázali vzájemně komunikovat a pomáhat si jak na pracovní, tak na lidské úrovni.

Proto je pro mě tak důležité, aby byli naši zaměstnanci součástí firemního dění a v rozsahu své role/funkce jej měli možnost ovlivňovat, stejně jako je pro mě důležité, abychom pracovali jako TÝM a odbourávali tím možnosti pro vytvoření stresových situací.

Spousta úrazů souvisí s únavou, přepracovaností a následnou nepozorností. Vedete své lidi také k dalším zdravým návykům, jako je dostatečný spánek nebo pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu?

“Ano, myslím, že se o to snažíme. Tady bych navázal na Baťův odkaz a pravidlo 8-8-8. To znamená 8 hodin pro práci, 8 hodin pro spánek a 8 pro duši.

Právě v prostoru pro duši se může objevit něco jako relax, čas se svými blízkými, osobní rozvoj, vztah k přírodě, literatura…”

Petr Ernek
EHS leader

Vnímáte vliv řádu, ohleduplnosti a bdělé pozornosti také na zlepšení mimopracovního života?

Naše hodnoty jsou postavené na 7 návycích skutečně efektivních lidí a jejich udržitelnosti. Z vlastních zkušeností z absolvovaného kurzu můžu říct, že tyto návyky cílí v první řadě na člověka jako lidskou bytost a důležitost pochopení, že každá změna začíná uvnitř.

Pokud tedy chci změnit něco ve svém okolí, je vždy potřeba začít u sebe. Odpověď na vaší otázku je tedy jednoznačně ANO.

Čekají vás v roce 2022 nějaké nové bezpečnostní výzvy?

Výzvy byly, jsou a budou. Když se na ně dívám z té nejtechničtější perspektivy, právě dostavujeme další část nové haly, ve které nás čeká nová technologie i projekty, kterým je pro zachování bezpečného prostředí třeba opravdu dobře porozumět.

Ve firemním areálu Zlín2 probíhá výstavba pro technologie RIM a SMC.

Pro mě osobně je pak takovou největší pokračující výzvou jít ke stále hlubšímu porozumění benefitů Udržitelnosti, a také objevovat skryté talenty svých kolegů, a kde to jde přispívat k jejich rozvoji.

Děkujeme za rozhovor!