Zásadní změny v automatizovaných návycích v jednání mezi lidmi. Na této výjimečné výzvě jsme s Vladimírem Tukou ze společnosti Neuroleadership spolupracovali více než 5 let. Jak při těchto „polokulatinách“ hodnotí změny v naší firmě v přístupu k lidem a k pracovním úkolům?

Více