Zásadní změny v automatizovaných návycích v jednání mezi lidmi. Na této výjimečné výzvě jsme s Vladimírem Tukou ze společnosti Neuroleadership spolupracovali více než 5 let. Jak při těchto „polokulatinách“ hodnotí změny v naší firmě v přístupu k lidem a k pracovním úkolům?

„Cílem bylo, aby se firemní kultura stala konkurenční výhodou a firma samotná lepším místem pro lidi.“

Vladimír Tuka
jednatel Neuroleadership s.r.o.

„Postupně si každý ve firmě – od ředitele společnosti až po nejužší vedení – systematicky, cílevědomě a důsledně osvojovali dovednosti a přístupy založené na vzájemném respektu, psychologickém bezpečí, naslouchání, porozumění a oceňování přínosu každého jednotlivce.

Docílili jsme toho, že v popředí jsou nejlepší myšlenky, a ne moc a postavení.

Pracovníci reálně přebírají odpovědnost za svou činnost a při plnění svých úkolů jsou stále více ochotni nejen spolupracovat, ale také dávat ze sebe to nejlepší.

Pro mě jako kouče a konzultanta je nejen nesmírnou radostí, zadostiučiněním a potěšením podílet se na tak lidském projektu, ale je to pro mě zároveň i velká čest.

Můj obdiv mají všichni v Promens Zlín a.s. a zvlášť ředitel společnosti Robert Zatloukal ze jeho vytrvalost, soustavnost, nakažlivou víru v úspěch, náročnost, ale i vlídnost a ohleduplnost.“

Vladimír Tuka,
jednatel Neuroleadership s.r.o.